Gıda ve İçecek Sektörü

Endüstriyel Su Arıtma Sistemleri

Gıda ve İçecek Sektörü

Gıda ve içecek sektöründe kullanılan su, doğrudan gıda ile temas ettiğinden, gıdanın bileşimine girdiğinden taşıması gereken özellikler çok önemlidir. Su, birçok gıda işleme yöntemleri ve temel işlemlerde ıslatma, yıkama, durulama, haşlama, ısıtma, pastörizasyon, dondurma, soğutma, buhar üretimi, gıda işlemesinde kullanılan madde olarak, temizlik için sanitasyon ve dezenfeksiyon amaçlı yer almaktadır. Her bir amaçla kullanılan suyun o amaca uygun niteliklerde olması gerekir ancak bir gıda fabrikasında nerede olursa olsun kullanılan tüm suyun minimum özellikleri vardır. Gıda sektöründe kullanılan suların mikrobiyolojik kirlilik içermemesi, renk, tat ve kokusunun içme suyu standartlarına uygun olması, klor gibi dezenfektan maddelerin, sudan uzaklaştırılarak ürün kalitesine etki etmemesinin sağlanması gerekmektedir. İstenen özelliklerdeki suyun doğal kaynaklarda bulunması, çoğu kez olanaksızdır. Bu nedenle gıda tesislerinde, değişik bölümlerde farklı amaçlarla kullanılan su, bir seri işlemler sonunda hazırlanır. Füzyon Su; ihtiyaç duyulan su arıtma çözümlerini yerinde keşif çalışmaları, su analizleri ile destekleyip bilgi ve deneyimiyle projelendirerek, imalat, taahhüt ve teknik servis desteğiyle tam bir çözüm ortağı olmayı hedeflemektedir.