Zero Liquid Discharge

Sıfır Sıvı Deşarjı (ZLD), sistemden tüm sıvı atıkları uzaklaştıran bir arıtma işlemidir. ZLD'nin odak noktası, atık suyu ekonomik olarak azaltmak ve yeniden kullanıma uygun temiz su üretmektir.

ZLD sistemleri, üretilen atık suyun neredeyse tamamını arıtmak ve geri dönüştürmek için gelişmiş atık su arıtma teknolojilerini kullanır.

Awesome Image

Diğer Sistemlerimiz