Ultrafiltrasyon Sistemleri

Böylece ters ozmos sistemlerinde membranlara gelen yükü azaltarak, daha uzun kullanım ömrü ve su kalitesinde iyileşme meydana getirmektedir. UF, ultrafiltrasyon modülleri, yüzeysel suların mükemmel filtrasyonunun yanında, konvansiyonel biyolojik ve kimyasal arıtma çıkış sularının, ters ozmos sistemlerine beslenebilmesine olanak sağlamakta ve atık su geri kazanım projelerinde önemli yer tutmakta ve deniz suyu ozmos sistemlerinin ön arıtımında oldukça fazla kullanılmaktadır

UF sistemleri ayrıca eniz suyu arıtımı, gıda sektörü ve meşrubat prosesleri, doğal içme suyu hazırlama fabrikaları, bakteri alımı ve suyun dolaylı dezenfeksiyonu ve birçok özel proses de başarı ile kullanılmaktadır. Atık suların geri kazanımları için özel dizaynlar ve MBR kökenli, suyun tekrar geri kazanılmasına yönelik proseslerde sistemlerin can damarını oluşturmaktadır.

Awesome Image
Ultrafiltrasyon Avantajları
  •  Yüksek arıtım verimliliği,
  •  Mikroorganizmalardan arınmış su,
  •  Esnek çok amaçlı tasarım
Ultrafiltrasyon Kullanım Alanları
  •  Hassas filtreleme gereken sular,,
  •  Ters ozmos öncesi ön arıtım,
  •  Açık kapalı su devreleri,
  •  Endüstriyel katı sıvı ayırma saflaştırma süreçleri,
  •  Mikroorganizmalardan arındırılmış su sağlanması,
  •  Oto yıkama ve çamaşırhane sularının geri kazanımı.
Ultrafiltrasyon Membranı
Ultrafiltrasyon membranları, molekül ağırlığı ayırma sınırı (Molecularweightcut- off-MWCO) ile tanımlanır. UF membranları için işlem basıncı genellikle 1,5 - 4 Bar arasındadır. UF membranları 0,005-0,2μm arasında gözenek çapına sahiptir ve böylece molekül ağırlığı ayırma sınırı MWCO 1.000 -500 000 Dalton olan makro molekül içeren sıvıları saflaştırılır, fraksiyonlanır ya da konsantre edilir.
Seçilen MWCO ya göre membran, çözünmüş tuzların, su ve suda çözünmüş düşük molekül ağırlıklı maddelerin geçmesine izin verir. Süspanse katılar ve yüksek molekül ağırlıklı suda çözünmüş maddeler membranda alıkonarak konsantre edilir. Geniş pH aralıklarında çalıştırılabilir. Öyle ki klorlu besleme sularının arıtılması özelliğini sağlamasında veya membranların oksitleyici kimyasallar ile temizlenmesinde oksidan maddelere karşı oldukça toleranslıdır.
Sistemde düşük basınç kayıpları yaratır, enerji tasarrufu sağlar. UF membranlar ters ozmos membranlarına oranla daha uzun ömürlüdür. UF membran prosesleri genellikle gıdada, meşrubat ve süt endüstrisinde kullanılır.