Ters Ozmos Sistemleri (RO)

Ozmos olayı, aralarında yarı geçirgen bir zar bulunan konsantrasyonları birbirinden farklı iki çözeltide yoğunluğu az olan taraftan yoğunluğu çok olan tarafa doğru kendiliğinden gerçekleşen su geçişidir. Bu şekilde sistem konsantrasyon farkını ortadan kaldırarak dengeye ulaşmak ister. Ozmos olayı doğada kendiliğinden gerçekleşen bir olaydır. Tüm bitkiler, yarı geçirgen hücre zarı sayesinde topraktan suyu alarak yapraklara kadar iletir.

Ters Ozmos ise, yoğunluğu yüksek olan tarafa basınç uygulanarak ozmos olayının tersine çevrilmesidir. Basınç uygulanan taraftan konsantrasyonu düşük tarafa doğru su geçişi sağlanır. Yarı geçirgen zar su geçişine izin verirken, su içerisinde çözünmüş halde bulunan iyonların geçişine izin vermez. Böylece su içerisindeki tüm iyonlardan (%95-%98 oranında) arındırılmış olur.

Hiper filtrasyon olarak da bilinen ozmos teknolojisi, ticari ve endüstriyel birçok sistemde kullanılmaktadır. Ters Ozmos ile su arıtımı, özellikle yüksek saflıkta su ihtiyacı olan sistemler için uygulanmaktadır. Pek çok işletme, su kalitesinden kaynaklanan problemleri ortadan kaldırmak ve üretimde belli bir kalite standartlarını yakalamak için ters ozmos ile su arıtımına yönelmiştir.

Sudan tuzları, kirleticileri ve diğer yabancı maddeleri arındırmak için kullanılan Ters ozmos Sistemler aynı zamanda bakteri ayıklama yeteneğine de sahiptir. Şekerler, proteinler, 150-250 dalton moleküler ağırlığa sahip parçacıklar, boyalar ve diğer bileşenleri de ayıklar. Bu benzersiz sistem su arıtma sektörünün bel kemiğidir.

Kaliteli ve güvenilir olan bu hizmet ağır ya da sürekli hizmet için tasarlanmıştır.

Awesome Image
 
Ters Ozmos Sistemlerinin Kullanım Alanları
 •  Yeraltı suyundan yüksek kalitede saf su üretiminde
 •  Deniz suyundan tatlı su üretiminde,
 •  Metal içeriği yüksek suların artımında,
 •  Atık suyun geri dönüşüm proseslerinde,
 •  İçme suyu üretiminde
 •  Soğutma sistemleri için iyi su üretiminde
 •  Buhar kazanı besi suyu üretiminde
Ters Ozmos Sisteminde Temel Elemanlar
 •  Sistem girişi filtresi (kartuş filtre),
 •  Yüksek basınç pompası,
 •  Ters ozmos membranı
 •  Kontrol panosu
 •  Otomasyon ekipmanları
Ters Ozmos Sistemi Yardımcı Ekipmanları
 •  Otomatik vanalar
 •  Şase (korozyona tam dayanıklı, sentetik, paslanmaz çelik veya epoksi boyalı karbon çelik
 •  Ölçüm cihazları (iletkenlik ölçer, pH metre, redoxmetre, debimetre)
 •  PLC veya microprocesörlü kontrolörler
 •  CIP temizlik ünitesi
 •  Yüksek basınç pompası için soft starter veya frekans invertör
 •  Membran koruma sistemi
 •  Üretim suyu kalite kontrol sistemi

Ters Ozmos Membranı

Membran, ters ozmos su arıtma sisteminin kalbidir. Membran yarı geçirgen bir zardır. Bunu hücre zarına benzetebiliriz. Ozmos olayı özellikle hücrelerde görülür. Az yoğun ortamdan, çok yoğun ortama sıvı geçişine verilen isimdir. Reverse osmosis ise ters ozmos demektir. Bu işlem basınçla, az yoğun ortamdan, çok yoğun ortama geçişi sağlamaktır. Membran gözenekleri 8-10 angstrom'dur. Angstrom bir ölçü birimidir ve milimetrenin tam 10 milyonda biridir. Bu kadar küçük gözeneklerden yalnızca moleküler bir geçiş olabilir. Ters ozmos membranı, yüksek basınç altında su içerisindeki çözünmüş maddeleri %95 – 98 oranında tutar. Tutulan iyonlar konsantre hattında dışarı atılırken, membrandan geçen ve saflık kazanan su, saf su deposunda depolanır. Ters Ozmos Sistemi, ham su kalitesi, üretim suyu kalitesi ve debiye göre “işletmeye özel” tasarlanmalıdır. Detaylı bilgi için firmamıza danışınız.