Mikrofiltrasyon Sistemleri

Mikrofiltrasyon, akışkandaki partiküllerin basınç yardımıyla mikrogözenekli membrandan geçerek uzaklaştırıldığı bir prosestir. Mikrofiltrasyon prensip olarak, ters ozmos, ultrafiltrasyon ve nanofiltrasyonla temelde aynı sadece ayrıştırılan materyalin boyut aralığı farklıdır. Mikrofiltrasyon membranının gözenek boyut aralığı 0,1-3 µm arasındadır. Moleküler ayırma sınırı >1000,000 da olan makromelekülleri ve askıda katı maddeleri ayıran bir sistemdir.

Awesome Image

MF ile uzaklaştırılan maddeler; nişasta, bakteri, yağ, küf, maya, emülsifiye yağlar, kum, silt, kil, Giardia lamblia, Cryotosporidium cysts, alg, bazı bakteri suşlarıdır. Virüslere karşı kesin bir bariyer değildir. Genellikle işlem basıncı oldukça düşük olup 0,7 bar ile 7 bar arasındadır. Mikrofiltrasyon membranlarının üretiminde kullanılan materyaller selüloz nitrat veya asetat, polivinilinden florit (PVDF), poliaamitler, polisülfon, polikarbonat, polipropilen vs. gibi natürel ve sentetik polimerlerdir. Mikrofiltrasyon membranları seçilirken membranın mekanik gücü, sıcaklığa dayanıklılık, membranın kimyasal uyumluluğu, hidrofilite ve geçirgenlik gibi özellikleri dikkate alınmalıdır.