Membran Biyoreaktör Sistemi

Membran biyoreaktör (MBR) prosesi sıvı/katı seperasyonu için son çökeltim havuzu yerine mikro gözenek çaplı membranların kullanıldığı askıda büyüyen aktif çamur sistemidir.

Membran ayırma işlemi, geleneksel çöktürme tankı ortadan kaldırır ve daha küçük bir ayak izi ile sonuçlanan yüksek hacimsel yüklenmesini sağlar.

Awesome Image

MBR yüksek BOI5 kaldırılması (yaklaşık% 98), tam nitrifikasyon ve kısmi de-nitrifikasyon ile yüksek kalitede çıkış maddesinin üretilmesi ve neredeyse tam TSS kaldırılmasına ulaşabilir.