Flash Buhar Isı Geri Kazanım Sistemi

Bir buhar sisteminde, yüksek basınçtaki kondensin daha düşük basınçlı bir ortama bırakıldığında ortaya çıkan düşük basınçlı buhara Flash Buhar denir.

Flash buhar oldukça verimli bir ısı taşıyıcıdır ve atık olarak görülmeyip geri kazanıldığında ise sistem ve enerji verimliliğini ciddi miktarda arttırmış olur. Flash buhar geri kazanım sistemi ile flash buharın atmosfer yerine bir kap içerisinde serbest bırakılması sağlanır. Burada elde dilen düşük basınçlı buhar hacim ısıtma gibi düşük basınçlı uygulamalara entegre edilip yeniden kullanılabilir.

Awesome Image