Desalinasyon – Deniz suyu Ters Ozmos Sistemi

Dünya sularının yüzde 90’dan fazlası içerdiği aşırı tuz oranı nedeniyle doğrudan içme suyu olarak kullanılamaz. Az yağış, olumsuz iklim koşulları, hızlı kentleşme ve sanayileşme nedeniyle artan içme suyu talebine yönelik olarak deniz suyundan tuzun uzaklaştırılması yoluyla içme suyu elde edilmesi teknolojisi, gerekli koşulların oluşması durumunda tercih edilebilir.

Deniz suyu desalinasyon sistemleri, deniz suyundan tatlı su elde edebilmek amacıyla kullanılır. Deniz tuzluluğu, coğrafik konuma göre değişken olup TDS değeri 10,000-45,000mg/l arası değişkenlik göstermektedir.

Deniz suyunun desalinasyonunda ters ozmos teknolojisi kullanılır. Yüksek basınç pompası vasıtası ile ters ozmos membranlarına basınçlı olarak aktarılan deniz suyu, RO membranlarından geçiş esnasında deniz suyu içerisindeki iyonlar yoğun su fazına alınırken, saf su molekülleri ters ozmos membranlarından geçiş yaparak arıtım sağlanır.

Awesome Image
 

Deniz suyu arıtımında kullanılan ters ozmos membranları, standart RO membranlarına göre daha yüksek iyon giderimi yapabilen ancak daha yüksek basınçta çalışan membranlardır. Deniz suyu, ters ozmos sistemine verilmeden önce mutlaka ön arıtımı sağlanmalıdır. Deniz suyu RO sistemleri öncesinde uygulanan ön arıtım prosesleri arasında klor dozaj sistemi, ultrafiltrasyon sistemi, multimedya kum filtresi, aktif karbon filtresi, SMBS dozaj ünitesi, asit dozaj ve pH ayarlama sistemi, antiskalant dozaj sistemi, mikrofiltrasyon sistemleri vb. prosesler bulunmaktadır. Deniz suyu RO sistemleri tasarımlarının yüksek tuzluluğa ve korozyona dayanıklılığı önemli bir konudur.

Deniz suyu RO sistemlerinde düşük basınç hatlarında PVC malzemeler, yüksek basınç hatlarında ise dublex paslanmaz çelik malzeme uygulanarak korozyona karşı mukavemet sağlanır. Belli kapasitenin üzerindeki deniz suyu desalinasyon sistemlerinde enerji geri kazanım üniteleri kullanılarak enerji tasarrufu sağlanabilmektedir.