Demineralizasyon Sistemleri

Deiyonizasyon (Demineralizasyon) , suyu saflaştırmak amacı ile su içerisinde çözünmüş halde bulunan iyonların, iyon değiştirme işlemi ile sudan uzaklaştırılmasıdır. Deiyonize sistemlerde su içerisinde bulunan iyonlar anyonik ve katyonik reçineler kullanılarak sudan uzaklaştırılır. Bu şekilde çok düşük iletkenlikte saf su elde edilir.

Deiyonize sistemler, anyonik ve katyonik reçinenin aynı tank içerisinde bulunduğu karışık yatak(mix-bed) veya anyonik ve katyonik reçinelerin ayrı tanklarda bulunduğu ayrık sistemler olarak da tasarlanmaktadır.

Katyonik reçine ile su içerisindeki pozitif yüklü iyonlar (katyon), anyonik reçine ile de negatif yüklü iyonlar iyon değiştirme yöntemi ile sudan uzaklaştırılırlar. Bu sırada H+ ve OH- iyonları suya geçer. Belli bir işletme süresinden sonra doygunluğa ulaşan anyonik ve katyonik reçineler hidroklorik asit ve kostik ile rejenere edilerek kapasitelerinin yenilenmesi sağlanır.

Sistem iletkenlik kontrollü olarak tam otomatik çalışır. Sistem çıkışında okunan iletkenlik değeri set edilen değerin üzerine çıktığında rejenerasyon işlemi otomatik olarak başlar.

 

Awesome Image
 
Deiyonize Sistemlerin Kullanım Alanları
  •  İlaç sektörü,
  •  Kozmetik sektörü,
  •  Elektronik sektörü,
  •  Matbaacılık,
  •  Enerji santralleri gibi çok düşük iletkenlikte su ihtiyacı olan sektörlerde kullanılmaktadır.

Yüksek saflıkta su üretimine yönelik deiyonize sistemlerimiz hakkında bilgi almak için firmamıza başvurunuz.

Katyon & Anyon Değiştirici Sistemler

En hızlı ve en kaliteli cevap veren endüstriyel saf su sistemleri iyon değiştiriciler ile yapılan deminerilizasyon (saf su eldesi) işlemidir. Bu sistemde su katyonik ve anyonik reçinelerden oluşan kolonlardan sıra ile geçmesi anında saf su üretimi gerçekleşmektedir

Bu teknikte birbirinden çok farklı iki tür “iyon değiştirici” reçine kullanılır. “Katyonik Reçine” ile sudaki (+) yüklü iyonlar alınır ve yerine Asit (HCl) içinde bulunan (H+) iyonu verilir. “Anyonik Reçine” ile sudaki (-) yüklü iyonlar alınır ve yerine Kostik (NaOH) içinde bulunan (OH-) iyonu verilir. Bu işlem sonunda suya yüklenmiş olan (H+) ve (OH-) iyonlar kendi aralarında birleşip H2O , yani SU molekülünü oluşturduklarından, sonuçta su minerallerden arınmış olur ve saf hale gelir.

Belli bir işletme süresinden sonra doygunluğa ulaşan anyonik ve katyonik reçineler hidroklorik asit ve kostik ile rejenere edilerek kapasitelerinin yenilenmesi sağlanır. Sistem iletkenlik kontrollü olarak tam otomatik çalışır. Sistem çıkışında okunan iletkenlik değeri set edilen değerin üzerine çıktığında rejenerasyon işlemi otomatik olarak başlar.

Mixed Sistemler

Mixbed Sistemler: Katyonik ve anyonik reçinenin tek kolonda (tankta) bulunduğu mix (karışık) yataklı sistemlerdir ve özellikle suyun iletkenliğinin çok düşük istendiği tesislerde kullanılır.

Mixbed Üniteleri otomatik veya manuel valf, reçinenin konduğu reçine kolonu (tankı) ve mixbed reçine mineralinden oluşur. Arıtılacak olan suyun iletkenlik değerine, ihtiyaç debisine ve en önemlisi çıkışta istenilen iletkenlik hassasiyetine bağlı olarak projelendirilirler. Bu sistemlerdeki reçine rejenere edilemez.