Degazör

Degazör sistemleri, su içerisindeki karbondioksit CO2 ve hidrojen sülfür H2S gibi eriyik gazların giderilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Su içerisinde bulunan eriyik gazların giderimi için; su degazörün en üst kısmındaki dağıtım difüzöründen üniteye giriş yapar.

Su, degazörün üst kulesine doldurulmuş olan halkalarla temas ederek aşağı doğru süzülür. Aşağı doğru süzülürken aşağıdan yukarıya degazör faninin sağladığı hava verilerek suyun hava ile teması sağlanır. Hava suyun içerisindeki çözünmüş gazları bünyesine alır ve uçurur. Böylece ters akış prensibi ile suyun içerisindeki gazlar giderilmiş olur ve arıtılan su degazörün alt kısmında depolanır.

Awesome Image