Atık Su Geri Kazanım Sistemleri

Su yaşam döngüsü için en önemli kaynaktır. Bu kaynaklar günümüzde oldukça azalmaktadır ve bu nedenle atık su geri kazanım sistemlerinin önemi artmıştır. Endüstriyel faaliyetler sonucu oluşan atık suların arıtılması, yönetmelikler kapsamında AB ülkelerinin yanı sıra ülkemizde de uygulanmaya başlamıştır. Atık suların arıtılması, başta sanayi kuruluşları için maliyet gibi görünse de geri kazanımla birlikte ciddi bir tasarruf sağlanmış olur.

Atık su geri kazanım sistemlerinde tercih edilecek olan teknoloji, geri kazanılan suyun kullanım amacına göre değişmektedir. Füzyon Su Teknolojileri olarak biz; atık su geri kazanımını DAF, MBR, iyon değiştirme, ters ozmos, kum filtreleri, karbon filtreleri gibi sistemler kullanarak gerçekleştirmekteyiz.

Awesome Image
 

Membran biyoreaktör sistemi ile atık su geri kazanımı, aktif çamur prosesi ile membran teknolojisinin bir arada kullanılmasıdır. MBR sisteminin en önemli avantajları yüksek kalitede arıtılmış su kalitesi ve yüksek kalitede arıtma verimliliği sağlayan bir teknoloji olmasıdır. Klasik aktif çamur prosesinde havalandırma ve çökeltim tanklarında gerçekleşen biyokimyasal oksidasyon ve su/çamur ayrımı, MBR sistemlerinde tek tankta gerçekleşir.

DAF (Çözünmüş Hava Flotasyonu) sistemi ile atık su geri kazanımında, sistemin çalışma prensibi; atık suya belirli bir basınçta hava verilerek, başta yağ olmak üzere atık su içerisindeki kirleticilerin mikro kabarcıklarla yüzdürülmesi ve atık sudan ayrılmasıdır. Koagülant ilavesiyle arıtma veriminin arttırılması sağlanır. Sistemde yüzen partiküller otomatik sıyırıcılarla sıyrılarak ortamdan uzaklaştırılırken ağırlığı yüzünden çöken partiküller ise ünitenin konik taban yapısında çöktürülerek sistemden uzaklaştırılır.